30.6.10

Ορισμός

Κριτική

/kɾi.ti.ˈci/

Η διατύπωση κρίσεων, η υποκειμενική άποψη ενός ατόμου για οποιοδήποτε θέμα, συνήθως ανάλογα με την προσωπική εμπειρία του

No comments: